Lekcija 1- Kornjača grafika

U okviru ove nastavne jedinice vežbaćemo zadatke koji se odnose na kornjača grafiku.

Prvo pogledaj sledeći video:

Kornjača grafika

Potrebno je pogledati zadatke na sledećem linku, uz data uputstva pokušaj da ih uradiš.

Uputstvo i zadaci

Kada savladaš lekciju, samostalno uradi poslednji zadatak i pošalji nastvnici na mejl.

Srećan rad!

Korišćeni materijali sa portala:

petlja.org