Lekcija 1 – Kornjača grafika

Instalacija Python-a

Na sledećem linku dato je uputstvo za instalaciju programskg jezika Python.

Uputsvo za instalaciju Python-a

Kornjača-grafika

Veoma lep način da se prikažu neki osnovni koncepti programiranja je i takozvana kornjača-grafika u kojoj se neki zamišljeni lik kreće po ekranu ostavljajući pritom trag koji čini crtež. U ovom poglavlju nacrtaćemo neke interesantne crteže korišćenjem kornjače.

Pogledaj sledeći video:

uvod u kornjača grafiku

Potom pročitaj sledeće uputstvo, pa na petlji ili u Python-u, na svom računaru provežbaj pokazane zadatke.

Uputsvo i zadaci

Kada savladaš lekciju, poslednji  zadatak u uputstvu, samostalno uradi i pošalji nastavnici na mejl.

Srećan rad!

petlja.org