Informatika i računarstvo VI

Uputstvo za instalaciju Python-a možete naći na sledećem linku:

Instalacija Python-a