Arhive kategorija: Računarstvo i informatika

Prezentacije – hardver

Prezentacije za dopunu znanja iz hardvera i softvera nalaze se u okviru podmenija Računarstvo i informatika I.

https://danimirkamiljkovic.wordpress.com/racunarstvo-i-informatika-i/prezentacije/

Advertisements

Vežbe iz Word-a

U odeljku Računarstvo i informatika IObrada  teksta   postavlljeni su novi zadaci za vežbanje.

Rad u različitim verzijama Office-a

Problemi prilikom prelaska sa verzije 2003 u 2007 (ili 2010 ) i obrnuto!

Microsoft je kreirao stranice na kojima možemo da napravimo  paralelu komandi iz programa paket za Office-a za verziju 2003 sa verzijom 2007 ili 2010.

Linkovi za pomoć ko ima verziju 2007: Vodič za Word, Vodič za Excel

Stranica za pomoć ko ima verziju 2010 sa svim Office programima je na ovom linku.

Dodatni sadržaji

Više sadržaja iz računarstva i informatike I možete naći na sledećoj adresi:

Računarstvo i informatika

Da se podsetimo foldera i Windows Explorer-a.

windowsexplorer

Folderi